John Rydberg

John Rydberg

Måleri.

Titel: Städerskor,ca 55x 40cm, olja på duk, 2011.

Måleri

Målningar 09/10Posted by John Rydberg 2010-07-23 21:13:08

Tillkännagivandet av om / The declaration of if, Olja på duk / Oil on canvas, 40 x 50 cm, 2008.